Over 17 december:extra bericht

In tegenstelling tot onderstaand bericht wordt het agendapunt over de precarioverhoging tussen 20.30 en 21.00 uur verwacht en wordt getracht het agendapunt Algemene Moties te behandelen bij punt 18. Om deze behandeling te kunnen volgen, is het beter om op de bovenstaande tijd aanwezig te zijn. Met groet.
Gerda van Zelst