Precario en kwijtschelding

Vorig jaar heeft de gemeenteraad van Amsterdam in al haar wijsheid de precario voor de komende jaren verhoogd. Uiteraard hebben alle woonbootorganisaties hier tegen geprotesteerd, al voordat de gemeenteraad dit besluit nam. Het mocht niet baten.

Tegelijk met de verhoging is bepaald dat er kwijtschelding mogelijk is van de precariobelasting voor de woonboot voor mensen met een laag inkomen. In de toelichting bij de precario aanslag voor 2020 is dat uitgewerkt tot dat kwijtschelding mogelijk is voor alle gemeentelijke belastingen bij een inkomen rond of beneden het bijstandsniveau.

• Als bijstandsniveau voor alleenstaanden van 21 jaar tot en met 67 jaar geldt sinds januari 2020 een inkomen van € 1.052 per maand. Dat is ongeveer € 12.624 per jaar. Daarbij mogen eerst nog de woonlasten en ziektekostenpremie afgetrokken worden. Voor kwijtschelding mag er maar heel weinig spaargeld of ander vermogen zijn. De waarde van de woonboot speelt hierbij geen rol.
• Bij samenwonenden ligt de grens bij een gezamenlijk inkomen van maximaal € 1.653,60 per maand of minder.

De kwijtschelding moet aangevraagd worden bij de belastingdienst, schriftelijk:
Gemeente Amsterdam, Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam

Het liefst heeft de dienst aanvragen per e-mail: belastingen@amterdam.nl in plaats van per post.
Kwijtschelding aanvragen kan ook online, maar dan moet u wel met DigiD inloggen.

Een aanvraagformulier voor kwijtschelding is ook telefonisch te bestellen op: 020 – 255 48 00
Bij twijfel is op dit telefoonnummer ook na te vragen of je wel in aanmerking komt voor kwijtschelding. Houd in dat geval alvast de uitkeringspapieren of andere inkomensbewijzen en uw BSN-nummer bij de hand.

Wacht niet te lang met uw aanvraag, anders verlopen de termijnen.