Reactie bewoners op het inrichtingsplan Verstuiverstraat Koppelingpad

Op dinsdag 25 juni 2013 heeft Stadsdeel Amsterdam Noord een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen voor de inrichting van de oeverzone in de Bongerd langs de Verstuiverstraat en Koppelingpad (tot aan de Strekkerweg). De betreffende woonbootbewoners waren hiervoor uitgenodigd. Door projectleider van het Stadsdeel Jelle Prins is toegelicht wat de plannen van het stadsdeel zijn. In de komende 1,5 jaar wil het projectteam genoemd deel van onze straat en tuinen aanpakken. De inzet vanuit het projectteam is dat alles al vast ligt en dat er vrijwel geen ruimte is voor bijdragen vanuit de bewoners.

Een aantal van de direct betrokken bewoners heeft hierop een reactie gestuurd:(zie brief )

profiel De Bongerd1) Zoals bij vaststelling van het bestemmingsplan De Bongerd in de stadsdeelraad is toegezegd, willen wij, betrokken bewoners en eigenaren, actief meedenken over de inrichting van ons woongebied.
2) Passend binnen de kaders van het vastgestelde bestemmingsplan De Bongerd hebben we een aantal voorstellen gedaan; zie onderstaand principevoorstel voor inrichting van onze oever met tuinen en schuren.
3) We hebben recht op 6 meter gebruikstuin zoals eerder afgesproken (dus geen schuin talud dat we niet mogen gebruiken).
4) Voor de inrichting van de openbare groenzone hebben we voorgesteld hierin een groene haag aan te leggen buiten onze tuinen.
5) Naast de groenzone naast onze tuinen stellen we voor een voetpad en parkeerplaatsen voor bij onze woonboten.
6) Door de bovenstaande voorstellen kunnen garages, schuren en bijgebouwen gespaard blijven wat onnodige kosten en onrust in de buurt voorkomt.

Voor ons als direct betrokken bewoners is het een privaatrechtelijke kwestie met het Stadsdeel, het WBK steunt hierbij onze inzet.
Dit najaar komt het Stadsdeel met voorstellen waarin zij mogelijk een deel van onze voorstellen meenemen. Steun ons, we houden jullie op de hoogte!

Gabriëlla Meerbach
Joost Vorstenbosch

Mede namens de volgende betrokken bewoners aan Verstuiverstraat en Koppelingpad,
Rob Bochove
Margreet Feenstra
Bob en Esther Fenneman
Adriënne Freeke