Renovatie steigers wederom niet gestart

Ondanks de uitdrukkelijke belofte van projectleider Ruud Dreijer dat voor de bouwvak 2012 twee van de vier –inmiddels gevaarlijke- steigers zouden zijn gerenoveerd, is er op geen enkele wijze gestart met de werkzaamheden.
De bewoners zijn niet officieel op de hoogte gesteld van de reden hiervan.

Bij navraag door de bewonerscommissie over de reden van het uitstel, werd door een assistent van de afdeling gemeld dat het ‘de eigen schuld is van de bewoners’. Een deel van de bewoners is niet akkoord gegaan met het voorstel voor herbouw van de privé-steigers en schuren na de renovatie. Volgens dit voorstel mag er over de lengte van de ark een privé-steiger worden gebouwd met een maximale breedte van 1,5 meter, met daarop een klein schuurtje. In een groot deel van het dorp is dit echter niet mogelijk. De bewoners willen daarom de mogelijkheid om een kleine steiger te bouwen tussen de boten om daar hun vuilnisbakken en fietsen op te stallen.

Het is de bewoners van het dorp overigens een raadsel waarom er in hun geval aparte regels worden gemaakt. Zij vallen immers, net als de rest van Amsterdam Noord, onder de beleidsnota ‘Gebruik van gemeentegrond – en water rondom huis en boot door particulieren’ uit 2007.

Inmiddels wordt de staat van de steigers met de dag gevaarlijker. De bewoners overwegen juridische stappen daar het stadsdeel zich schuldig maakt aan grove nalatigheid door het verzaken van onderhoud aan de openbare weg.

Al jaren staat de renovatie van de steigers op de agenda van het stadsdeel. Vanaf 2007 wordt hierover gesproken met de bewoners. Inmiddels zijn er vele varianten voor het project de revue gepasseerd. De steigers zouden zo slecht zijn dat zij geheel zouden moeten worden vervangen. Drie jaar lang is er aan dat plan gewerkt, met als resultaat een goedkeuring door de deelraad. Op het laatste moment werd het plan in 2010 echter ingetrokken omdat het te duur zou zijn. Inmiddels was wel een aanzienlijk bedrag betaald aan ingenieursbureaus die het plan hadden uitgewerkt.

Toen werd vastgesteld dat er niet voldoende geld was voor nieuwbouw, werd de bewoners medegedeeld dat de staat van de steigerpalen goed genoeg zou zijn om nog tientallen jaren mee te gaan. Het nieuwe projectplan behelst het vervangen van de steigerpalen boven de waterlijn en een nieuw dek. Door deze renovatieconstructie hoeft het stadsdeel zich niet te houden aan de nieuwbouwnormen.