Slechte steigers

Weer een staaltje dommigheid en het niet in staat zijn om bootbewoners als gewone mensen aan te zien.

Rijkswaterstaat was al een tijdje van plan twee slechte steigers op Schellingwoude -gedeeltelijk- te vervangen. Nu is het bij Rijkswaterstaat de laatste jaren gebruik om zoveel mogelijk werk uit te besteden. Dus is ook hiervoor een externe zzp’er als uitvoerder aangesteld. Dezelfde die bewoners van een andere steiger ook al eens hadden meegemaakt.
Deze ingehuurde uitvoerder had de direkt betrokken bewoners de afgelopen jaren al een paar keer opgeroepen voor een bijeenkomst over de vervanging van hun steiger. En wanneer gaat het plaats vinden? Tja. Dat werd steeds verder uitgesteld.

Zo kon het gebeuren dat de bewoners op de jaren geleden al vernieuwde steiger plompverloren op een ochtend werd aangezegd de plezierbootjes onmiddellijk te verwijderen omdat er andere woonschepen naast worden gelegd. Zonder vooraankondiging of enig overleg.
Hoezo bootjes verwijderen? En illegaal, hoe komt meneer daarbij, hij is hiervoor niet eens bevoegd. Al helemaal niet om te bevelen, ook niet om te blaffen.

En hoezo komen hier woonschepen naast te liggen? Ah, zijn daarvoor hier 3 jaar geleden extra palen geplaatst? Nee meneer, dat is een vastgelegde afspraak bij de vernieuwing van deze steiger om de woonschepen die hier liggen veiliger af te meren.
Ooh, wisten we al sinds een jaar dat dit zo zou gebeuren? Nou, niemand hier hoor. Waarom heeft meneer de uitvoerder alias projektleider niet de moeite genomen ons dat te laten weten? Druk, druk, druk? Of gewoon maar wat aanrommelen?

En wanneer moet het dan allemaal wel gaan gebeuren? Komend weekend? Dus over twee dagen al? Toch niet. De bewoners van de schepen die moeten worden verplaatst weten niet beter dan over een dag of tien. Tenminste, als de elektriciteitsvoorziening in orde is, de waterleiding beschikbaar, het riool beschikbaar en als het internet werkt. Want anders gaan ze hun schip echt niet verleggen. En van deze voorzieningen is nog niets te zien.

En hoe lang gaat al dat tijdelijke dan wel duren? Slechts 7 weken. Ja, maar verrassing, dat blijkt bij navraag voor de vervanging van slechts één steiger te gelden. Aansluitend komt vervanging van de volgende steiger aan de beurt, vertellen de bootbewoners daar. Met daar tussen in nog eens de bouwvak. Dus de hele zomer ineens opgepropt tot in oktober. Als er geen onvoorziene tegenvallers zijn in het werk.

En dan, waar is de bekendmaking? Nooit iets gepubliceerd. Als er ook maar een boom gekapt gaat worden, wordt de aanvraag en vergunning al publiekelijk bekendgemaakt. Zo is het voor belanghebbenden mogelijk de plannen in te zien en zo nodig bij te sturen. Maar bij vervangen van deze steigers en het tijdelijk verleggen van twee keer 4 of meer woonschepen: niets, helemaal niets. Heel vreemd en ongebruikelijk.

Had dit nou niet eens fatsoenlijker overlegd kunnen worden? Nee dus. Drie jaar geleden was er ook al een confrontatie met deze uitvoerende meneer toen hij niet uitblonk in helderheid over de voorbereiding van vervanging van de vorige steiger. Steevast niet reageren op informatieverzoeken, afspraken niet nakomen, leefde zich uit in een ongefundeerde scheldpartij en publiceerde slechts één keer een verslag. Een wel heel persoonlijke visie. Alles afgedaan als communicatie probleem. Nu weer dezelfde fouten. Niets bijgeleerd.

En waarom moeten er vijf schepen tijdelijk tegen andere woonschepen aan komen te liggen, terwijl er nog minstens 80 meter ruimte naast is? Wie wordt daar nu mee geholpen? Ook de bewoners van de tijdelijk te verplaatsen schepen hebben zulk geprop nooit gewenst. Bij calamiteiten is er zo voor meerdere woonschepen geen uitweg meer. Bovendien blijkt de benodigde ruimte zonder meer veel te krap ingeschat.
Terwijl het allemaal toch zo eenvoudig is: een eindje verderop de beschikbare tijdelijke paaltjes slaan voor het ponton en je bent klaar.

Dus is er door ettelijke bewoners van beide steigers stevig gebeld. Ook naar de vertegenwoordiger van de uiteindelijke opdrachtgever. Diepe zucht aan de andere kant. De diverse bellers komen met verschillende verhalen terug. De opgespelde verklaringen en beweringen blijken onvolledig, tegenstrijdig en sommige ook pertinent onwaar. Waarom toch?
Om nog wat orde te scheppen in dit alles-op-het-laatste-moment geïmproviseer heeft een van de bootbewoners zichzelf maar opgeworpen als uitvoerend coördinator naar de onderaannemers.

De volgende dag is de verkeerd geplaatste ponton op aanwijzing van de te verhuizen bewoners toch maar verderop gelegd.
Onnodig dubbel werk door slechte voorbereiding. Dom ook, door overleg met alle direkt betrokkenen eerst uit de weg te gaan. Want iemand die zich heeft bekwaamd in rioolaanleg en bestrating kan daar best goed in zijn, maar dat is toch iets anders dan hoe je woonschepen vastlegt.
Zo zijn de tijdelijke palen toch weer verkeerd geplaatst. O ja, het drinkwater is vergeten en ook nog geen internet. Voor de verplaatsing moet er een sleepboot komen. Maar op voorhand weigert de uitvoerder die kosten te dragen. Duidelijk, dat gaat van zijn budget af.

Pas na het weekend komt er een tijdelijke waterleiding. Daarvoor was een waterput gevonden. Waar dan? Ze zijn toch allemaal in gebruik? Nou, daar ligt een tyleen waterslang, die knippen we door en maken een aftakking. Hoezo? Dat is zo overlegd. Goh, met wie dan wel? Opdracht van de uitvoerder. Communicatie fout?
De bewoners die gezamenlijk voor die watermeter betalen weten van niets, dus gaat dit niet door. Zoek maar een aansluiting in de straat.
O nee, een vergunning daarvoor, dat duurt zomaar een jaar of meer. En verlengen naar een put van een van de te verplaatsen bewoners? Dat kost weer meer slang en geeft groter gevaar van salmonella besmetting. Eigenlijk mag deze leiding al niet zomaar op het water liggen. Had dat dan eerder bedacht. Gaat dus toch zo gebeuren.

De bootbewoner wiens leefomgeving aanvankelijk ernstig zou worden aangetast en dat liet weten ook, krijgt van de uitvoerder te horen dat hij dus andere bootbewoners geen vernieuwde steiger gunt. Vervolgens is hem telefonisch medegedeeld dat alsnog de paal die hij nodig heeft om zijn woonboot aan af te meren, nu verwijderd gaat worden. Als hem dat niet bevalt, moeten zijn en de naastgelegen ligplaatsen maar anders ingedeeld worden.
Nooit gehoord dat de ligplaatsen zijn vastgelegd in het bestemmingsplan, de vergunning en de huurovereenkomst, tot aan luchtfoto’s bij de diverse overheden en zelfs op Google Earth? Chantage? Wraak?
Nee hoor, zo moet je dat ook weer niet zien. De omstreden al bestaande afmeervoorziening wordt alsnog voor een paar duizend euro’s te koop aangeboden. Betaling aan de projektleider. Aha, een verdienmodel.

Natuurlijk is er bij bootbewoners alle begrip voor dat er bij noodzakelijke vervanging van een steiger oplossingen gezocht moeten worden. Dus waarom zoveel achterdocht en zo stompzinnig eigen dromen doordouwen? En dan nog wel op het allerlaatste moment. Helemaal niet nodig. Wel luisteren naar de mensen die echt weten waar ze over praten als het over woonschepen gaat. Samen tot een oplossing komen.
Bovenal bootbewoners met meer respect behandelen, niet omdat het een bijzondere categorie is, maar omdat het gewone medemensen zijn, met alle rechten die daarbij horen.

Het is al eerder opgevallen dat het met de werkdruk bij Rijkswaterstaat best meevalt. in ieder geval genoeg tijd om deze nieuwsbrief te lezen. Benieuwd wat er deze keer van wordt opgestoken.