Nieuws over de ligplaatsvergunning.

Op 28-02-2013 heeft het WBK een brief aan wethouder W. Paquay geschreven met het verzoek intrekking voorwaarden in de nieuwe permanente ligplaatsvergunning. Daarop is op 23 april jl. een antwoord gekomen (lees de brief hier). Omdat het WBK gematigd optimistisch was over de inhoud van de brief van 23 april j. is op 21 mei jl. een reactie op de brief van het stadsdeel gegeven (lees de brief hier).

Onze argumenten hebben er voor het stadsdeel toe geleid om de ligplaatsvergunning aan te passen en om de voorwaarden die met andere regelgeving te maken hebben, niet meer op te nemen. Het stadsdeel gaat niet over tot intrekking van verleende vergunningen (waar wij om verzocht hebben), omdat het volgens het stadsdeel niet mogelijk is om zonder directe aanleiding of zonder verzoek van de vergunninghouder de vergunning te wijzigen.

Dit betekent dat bewoners die recent een ligplaatsvergunning met de nieuwe voorwaarden hebben ontvangen, zelf met het stadsdeel contact op moeten nemen om de vergunning te vervangen voor een vergunning zonder de voorwaarden.