Aanslagen waterzuiveringbelasting van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) , voor 2011, 2012 en 2013 in Zijkanaal I

Eind maart en mei jl. hebben verschillende bewoners in Zijkanaal I een aanslag voor een zuiveringsheffing ontvangen voor 2011, 2012 en 2013, door Waternet opgelegd namens Amstel Gooi en Vecht. Omdat in 2009 deze heffing ambtshalve is ingetrokken (onterechte heffing), heeft het WBK een brief naar AGV/Waternet laten uitgaan om opheldering over deze aanslagen te vragen. Daarop is een antwoord gekomen en het AGV/Waternet vindt dat er maar een bezwaarschrift ingediend moet worden (lees de brief hier).

Omdat AGV/Waternet vindt dat bewoners bezwaarschriften moeten indienen is door het WBK voor deze bewoners tijdig een bezwaarschrift gemaakt (zie bezwaarschrift 1 en 2 met en zonder aansluiting op het riool ). Helaas kan het WBK niet overzien wie wel of geen aanslag heeft ontvangen en in welk gebied.

Indien bewoners in andere gebieden/kanalen onlangs een aanslag hiervoor hebben ontvangen, kunnen de bezwaarschriften (zie bezwaarschrift 3 en 4 met en zonder aansluiting op het riool) gebruikt worden. U kunt dit zelf nog aanvullen met uw argumenten. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dagtekening ingediend te worden.

Inmiddels hebben bewoners die een bezwaarschrift hebben ingediend bericht van Waternet ontvangen dat de behandeling van het bezwaar enige tijd in beslag kan nemen en gewacht kan worden met betalen totdat er nader bericht van Waternet komt (het gaat om een bedrag van drie keer 163,44 euro).

Een brief van het WBK aan waternet en antwoord van Waternet daarop en bezwaarschrift 1, bezwaarschrift 2, bezwaarschrift 3 en bezwaarschrift 4 vindt u als u op de linken klikt.